۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

 • مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدین و العارفین‏

  عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ  قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله  مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِی مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

 • سوره مبارکه حمد . آیه ۱

  سوره مبارکه حمد . آیه ۱

  آیه شریفه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (۱) ترجمه آیه به نام خدا که رحمتش بى ‏اندازه است‏ و مهربانى ‏اش همیشگى‏   پیامها و اشاره ها ۴- سقوط انسان سه مرحله دارد: اعراض، تکذیب و استهزا. در این دو آیه به هر سه مورد اشاره شده است. «مُعْرِضِینَ- کَذَّبُوا یَسْتَهْزِؤُنَ» نکات صرفی آیه لفظ «اسم» […]

 • سوره مبارکه انعام . آیه ۴

  آیه شریفه وَ ما تَأْتیهِمْ مِنْ آیَهٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ کانُوا عَنْها مُعْرِضینَ  (انعام / ۴ ) ترجمه آیه و هیچ نشانه اى از نشانه ‏هاى پروردگارشان براى آنان نیامد مگر آنکه از آن روى گردانیدند. (۴) پیامها و اشاره ها نکات صرفی آیه «واو» حرف استیناف‏ «ما» حرف نفى‏ «تأتى» فعل مضارع‏ «هم» […]

 • گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  اَلْاِمٰامُ عَلِیٌّ(ع): 🍀🍅🍀🍅🍀 اَلْبِشْرُ اَوَّلُ النّٰائِلِ لبخند نخستین هدیه (شما) است . شرح و تفسیر : یکی از نشانه های حسن خلق گشاده روئی در برخورد با دیگران است و لبخند پیک نشاط و شادابی و هدیه ای است که بدون هزینه در اختیار دیگران قرار می گیرد ، پیامبر خدا (ص) فرمود : لبخند […]

 • سوره مبارکه حمد آیه ۲

  [tabby title=”First Tab”] «ال» براى استغراق و تعریف جنس است، «حمد» مصدر ثلاثى مجرّد «لام» حرف جرّ و براى اختصاص است، مانند لام جرّ در جمله، «الْجَنَّهُ لِلْمُتَّقِینَ»* کلمه‏ «اللّه» گفته شد که علم است، «ربّ» صفت مشبّه است ال یا الف و لام عهد خارجى است که آن را عهد ذهنى هم مى‏ نامند، […]

اخبار اخبار اخبار اخبار
  مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدين و العارفين‏

  مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدین و العارفین‏

  عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ  قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله  مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِی مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

  سوره مبارکه حمد . آیه ۱
  سوره مبارکه حمد . آیه 1

  سوره مبارکه حمد . آیه ۱

  آیه شریفه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (۱) ترجمه آیه به نام خدا که رحمتش بى ‏اندازه است‏ و مهربانى ‏اش همیشگى‏   پیامها و اشاره ها ۴- سقوط انسان سه مرحله دارد: اعراض، تکذیب و استهزا. در این دو آیه به هر سه مورد اشاره شده است. «مُعْرِضِینَ- کَذَّبُوا یَسْتَهْزِؤُنَ» نکات صرفی آیه لفظ «اسم» […]

  سوره مبارکه انعام . آیه 4

  سوره مبارکه انعام . آیه ۴

  آیه شریفه وَ ما تَأْتیهِمْ مِنْ آیَهٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ کانُوا عَنْها مُعْرِضینَ  (انعام / ۴ ) ترجمه آیه و هیچ نشانه اى از نشانه ‏هاى پروردگارشان براى آنان نیامد مگر آنکه از آن روى گردانیدند. (۴) پیامها و اشاره ها نکات صرفی آیه «واو» حرف استیناف‏ «ما» حرف نفى‏ «تأتى» فعل مضارع‏ «هم» […]

  گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  اَلْاِمٰامُ عَلِیٌّ(ع): 🍀🍅🍀🍅🍀 اَلْبِشْرُ اَوَّلُ النّٰائِلِ لبخند نخستین هدیه (شما) است . شرح و تفسیر : یکی از نشانه های حسن خلق گشاده روئی در برخورد با دیگران است و لبخند پیک نشاط و شادابی و هدیه ای است که بدون هزینه در اختیار دیگران قرار می گیرد ، پیامبر خدا (ص) فرمود : لبخند […]

  مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدين و العارفين‏

  مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدین و العارفین‏

  عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ  قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله  مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِی مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

  سوره مبارکه حمد . آیه ۱
  سوره مبارکه حمد . آیه 1

  سوره مبارکه حمد . آیه ۱

  آیه شریفه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (۱) ترجمه آیه به نام خدا که رحمتش بى ‏اندازه است‏ و مهربانى ‏اش همیشگى‏   پیامها و اشاره ها ۴- سقوط انسان سه مرحله دارد: اعراض، تکذیب و استهزا. در این دو آیه به هر سه مورد اشاره شده است. «مُعْرِضِینَ- کَذَّبُوا یَسْتَهْزِؤُنَ» نکات صرفی آیه لفظ «اسم» […]

  سوره مبارکه انعام . آیه 4

  سوره مبارکه انعام . آیه ۴

  آیه شریفه وَ ما تَأْتیهِمْ مِنْ آیَهٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ کانُوا عَنْها مُعْرِضینَ  (انعام / ۴ ) ترجمه آیه و هیچ نشانه اى از نشانه ‏هاى پروردگارشان براى آنان نیامد مگر آنکه از آن روى گردانیدند. (۴) پیامها و اشاره ها نکات صرفی آیه «واو» حرف استیناف‏ «ما» حرف نفى‏ «تأتى» فعل مضارع‏ «هم» […]

  گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  اَلْاِمٰامُ عَلِیٌّ(ع): 🍀🍅🍀🍅🍀 اَلْبِشْرُ اَوَّلُ النّٰائِلِ لبخند نخستین هدیه (شما) است . شرح و تفسیر : یکی از نشانه های حسن خلق گشاده روئی در برخورد با دیگران است و لبخند پیک نشاط و شادابی و هدیه ای است که بدون هزینه در اختیار دیگران قرار می گیرد ، پیامبر خدا (ص) فرمود : لبخند […]

  مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدين و العارفين‏

  مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدین و العارفین‏

  عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ  قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله  مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِی مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

  سوره مبارکه حمد . آیه ۱
  سوره مبارکه حمد . آیه 1

  سوره مبارکه حمد . آیه ۱

  آیه شریفه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (۱) ترجمه آیه به نام خدا که رحمتش بى ‏اندازه است‏ و مهربانى ‏اش همیشگى‏   پیامها و اشاره ها ۴- سقوط انسان سه مرحله دارد: اعراض، تکذیب و استهزا. در این دو آیه به هر سه مورد اشاره شده است. «مُعْرِضِینَ- کَذَّبُوا یَسْتَهْزِؤُنَ» نکات صرفی آیه لفظ «اسم» […]

  سوره مبارکه انعام . آیه 4

  سوره مبارکه انعام . آیه ۴

  آیه شریفه وَ ما تَأْتیهِمْ مِنْ آیَهٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ کانُوا عَنْها مُعْرِضینَ  (انعام / ۴ ) ترجمه آیه و هیچ نشانه اى از نشانه ‏هاى پروردگارشان براى آنان نیامد مگر آنکه از آن روى گردانیدند. (۴) پیامها و اشاره ها نکات صرفی آیه «واو» حرف استیناف‏ «ما» حرف نفى‏ «تأتى» فعل مضارع‏ «هم» […]

  گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  اَلْاِمٰامُ عَلِیٌّ(ع): 🍀🍅🍀🍅🍀 اَلْبِشْرُ اَوَّلُ النّٰائِلِ لبخند نخستین هدیه (شما) است . شرح و تفسیر : یکی از نشانه های حسن خلق گشاده روئی در برخورد با دیگران است و لبخند پیک نشاط و شادابی و هدیه ای است که بدون هزینه در اختیار دیگران قرار می گیرد ، پیامبر خدا (ص) فرمود : لبخند […]

  مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدين و العارفين‏

  مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدین و العارفین‏

  عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ  قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله  مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِی مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

  سوره مبارکه حمد . آیه ۱
  سوره مبارکه حمد . آیه 1

  سوره مبارکه حمد . آیه ۱

  آیه شریفه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (۱) ترجمه آیه به نام خدا که رحمتش بى ‏اندازه است‏ و مهربانى ‏اش همیشگى‏   پیامها و اشاره ها ۴- سقوط انسان سه مرحله دارد: اعراض، تکذیب و استهزا. در این دو آیه به هر سه مورد اشاره شده است. «مُعْرِضِینَ- کَذَّبُوا یَسْتَهْزِؤُنَ» نکات صرفی آیه لفظ «اسم» […]

  سوره مبارکه انعام . آیه 4

  سوره مبارکه انعام . آیه ۴

  آیه شریفه وَ ما تَأْتیهِمْ مِنْ آیَهٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ کانُوا عَنْها مُعْرِضینَ  (انعام / ۴ ) ترجمه آیه و هیچ نشانه اى از نشانه ‏هاى پروردگارشان براى آنان نیامد مگر آنکه از آن روى گردانیدند. (۴) پیامها و اشاره ها نکات صرفی آیه «واو» حرف استیناف‏ «ما» حرف نفى‏ «تأتى» فعل مضارع‏ «هم» […]

  گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

  اَلْاِمٰامُ عَلِیٌّ(ع): 🍀🍅🍀🍅🍀 اَلْبِشْرُ اَوَّلُ النّٰائِلِ لبخند نخستین هدیه (شما) است . شرح و تفسیر : یکی از نشانه های حسن خلق گشاده روئی در برخورد با دیگران است و لبخند پیک نشاط و شادابی و هدیه ای است که بدون هزینه در اختیار دیگران قرار می گیرد ، پیامبر خدا (ص) فرمود : لبخند […]

آخرین مطالب

مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدين و العارفين‏

مجلس اول توحید صدوق : باب ثواب الموحدین و العارفین‏

عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ  قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله  مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِی مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

سوره مبارکه حمد . آیه ۱
سوره مبارکه حمد . آیه 1

سوره مبارکه حمد . آیه ۱

آیه شریفه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (۱) ترجمه آیه به نام خدا که رحمتش بى ‏اندازه است‏ و مهربانى ‏اش همیشگى‏   پیامها و اشاره ها ۴- سقوط انسان سه مرحله دارد: اعراض، تکذیب و استهزا. در این دو آیه به هر سه مورد اشاره شده است. «مُعْرِضِینَ- کَذَّبُوا یَسْتَهْزِؤُنَ» نکات صرفی آیه لفظ «اسم» […]

سوره مبارکه انعام . آیه 4

سوره مبارکه انعام . آیه ۴

آیه شریفه وَ ما تَأْتیهِمْ مِنْ آیَهٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ کانُوا عَنْها مُعْرِضینَ  (انعام / ۴ ) ترجمه آیه و هیچ نشانه اى از نشانه ‏هاى پروردگارشان براى آنان نیامد مگر آنکه از آن روى گردانیدند. (۴) پیامها و اشاره ها نکات صرفی آیه «واو» حرف استیناف‏ «ما» حرف نفى‏ «تأتى» فعل مضارع‏ «هم» […]

گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

گشاده رویی در برخورد با دیگران و حسن خلق

اَلْاِمٰامُ عَلِیٌّ(ع): 🍀🍅🍀🍅🍀 اَلْبِشْرُ اَوَّلُ النّٰائِلِ لبخند نخستین هدیه (شما) است . شرح و تفسیر : یکی از نشانه های حسن خلق گشاده روئی در برخورد با دیگران است و لبخند پیک نشاط و شادابی و هدیه ای است که بدون هزینه در اختیار دیگران قرار می گیرد ، پیامبر خدا (ص) فرمود : لبخند […]

سوره مبارکه حمد آیه 2

سوره مبارکه حمد آیه ۲

[tabby title=”First Tab”] «ال» براى استغراق و تعریف جنس است، «حمد» مصدر ثلاثى مجرّد «لام» حرف جرّ و براى اختصاص است، مانند لام جرّ در جمله، «الْجَنَّهُ لِلْمُتَّقِینَ»* کلمه‏ «اللّه» گفته شد که علم است، «ربّ» صفت مشبّه است ال یا الف و لام عهد خارجى است که آن را عهد ذهنى هم مى‏ نامند، […]

داستان روضه خوانی مرحوم میرزا حبیب الله کاشانی

داستان روضه خوانی مرحوم میرزا حبیب الله کاشانی

مرحم به حبیب الله کاشانی تو زندگیش می نویسن که یه ایام محرمی بود جلساتی قبول کرده بود برای خاندن روضه و صحبت کردن پنج جلسه قبول کرده بود یه پیر زنی یه مرتبه اومد روضه اول محرم جلوش رو گرفت به میرزا حبیب الله ما هم خونمون روضه داریم اگه میشه بیا روضه خونه […]

تدریس کتاب آشنایی با قرآن(نور) استاد امینی

تدریس کتاب آشنایی با قرآن(نور) استاد امینی

کتاب آشنایی با قرآن جلد ۴  تفسیر سوره مبارکه نــــور  توسط استاد  حمید رضا امینی جلـــــسه اوّل  جلـــــسه دوّم جلـــــسه سوّم جلـــــسه چهارم جلـــــسه پنجم جلـــــسه ششم جلـــــسه هفتم جلـــــسه هشتم جلـــــسه نُهــم جلـــــسه دهم جلـــــسه یازدهم جلـــــسه دوازدهم جلـــــسه سیزدهم جلـــــسه چهاردهم جلـــــسه پانزدهم  جلـــــسه شانزدهم مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى، ج‏۲۶، ص: ۳۸۷ [تفسیر سوره نور] تفسیر […]

شرح لمعه . کتاب الصلاة استاد امینی . فصل 8

شرح لمعه . کتاب الصلاه استاد امینی . فصل ۸

شرح کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه الفصل الثامن . فی القضاء فصل هشتم :  نماز قضاء نماز قضاء مبحث ۱ : کافر اصلی و کافر عارضی ، مجنون 💠 الفصل الثامن فی القضاء : یجب قضاء الفرائض الیومیه مع الفوات حال البلوغ و العقل و الخلو عن الحیض، و النفاس، و الکفر الأصلی احترز به […]

باکس راست

باکس وسط

باکس چپ

گالری فیلم

گالری عکس