۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : جارومجرور

سوره مبارکه حمد آیه 2

سوره مبارکه حمد آیه ۲

[tabby title=”First Tab”] «ال» براى استغراق و تعریف جنس است، «حمد» مصدر ثلاثى مجرّد «لام» حرف جرّ و براى اختصاص است، مانند لام جرّ در جمله، «الْجَنَّهُ لِلْمُتَّقِینَ»* کلمه‏ «اللّه» گفته شد که علم است، «ربّ» صفت مشبّه است ال یا الف و لام عهد خارجى است که آن را عهد ذهنى هم مى‏ نامند، […]